lms banner 1

entekhabreshteh


 

هميشه اين سوال براي اغلب دانش آموزان کلاس اول دبيرستان پيش مي آيد که رشته تجربي را انتخاب کنند يا رياضي؟ در رشته انساني در چه رشته هايي موفق تر هستند.

اين سوال و سوال هاي مشابه از جمله مواردي است که فارغ التحصيلان سال اول دبيرستان در بدوورود به سالدوم درگيرآن مي شوند وچه بسا در برخي اوقاتدر آينده از انتخاب خود راضي نيستند.

انتخاب رشته تحصيلي نياز به توجه به چند مورد مي باشد که شناخت اين موارد و مشورت و آگاهي درمورد رشته هاي تحصيلي مي تواند بهيک انتخاب درست کمک کند:

شناخت شخصي: مهم ترين مساله در انتخاب رشته در سال دوم دبيرستان، شناخت توانايي هاي شخصي است. شخصي که توانايي بالاتري در خصوص درس‌ها مفهومي و استدلالي دارد، باالتبع مي تواند در ادامه مسير در رشتهرياضي موفق تر ظاهر شود. شخصسي که علاوه بر موارد ذکر شده توانايي علمي مشخصي در دروس تخصصي تجربي يعني دروس زيست شناسي دارد، مي تواند در رشته تجربي موفق تر ظاهر شود و در نهايت شخصي که بر دروس علوم انساني و مسايل مربوط به آن اشراف بيشتري دارد مي تواند دررشته علوم انساني موفق تر ظاهر شود.

شناخت بازار کار: يکي از مسايلي که مي تواند به انتخاب رشته درست در شما کمک کند و زمينه سازموفقيت هاي علمي و شغلي آينده شما باشد، شناخت بازار کار مربوط به رشته هاي دانشگاهي مرتبط با رشته تحصيلي شما در دانشگاه مي باشد. مطالعه در اين خصوص و مشورت با فارغ التحصيلان رشته هاي مربوطه به شما در انتخاب درست کمک مي کند.

توجه بهپتانسيل دانشگاه هاو مراکز آموزشعالي درخصوص رشته هاي دانشگاهي: در برخي از رشته هامانند پزشکي با توجه به پتانسيل کم داشنگاه ها در پذيرش دانشجو و استقبال زياد داوطلبانکنکور در خصوص آن، شرايط و امکان قبولي در اين گونه از رشته ها سخت تر از رشته هاي ديگر است.

مشاوره با افراد متخصص: يکي از موثرين کارهاي در انتخاب درست رشته در سال دوم دبيرستان، مشاوره با متخصصين و مشاوران در اين خصوص مي باشد. از جمله کساني که مي توانند در اين خصوص کمک شاياني به شما بکنند، فارغ التحصيلان دانشگاهي است که اطلاعات جامع در خصوص رشته هاي دانشگاهي، بازار کار مربوط به آنها و شرايط تحصيلي در دانشگاه هاي کشور در رشته مرتبط با خود را به شما خواهند داد.

 

contacrt-us

آمار بازدید

1392658
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
کل روزها
118
1560
3393
5873
118
21125
1392658

پیش بینی امروز
408


IP شما:44.192.15.251

Back to top