آموزش بی نظیــــر

مهمترين ركن توسعه در ابعاد فردي، سازمانى و اجتماعي، آموزش است; كه سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد.

مهارت های اجتماعی

هر فرد برای زندگی موفق در یک جامعه، علاوه بر مهارت‌های فردی به مهارت‌های  دیگری نیاز دارد که از آن به نام مهارت‌های اجتماعی یاد می‌کنند.

مهارت آموزی

مهارت آموزی به فعالیت­های آموزشی برای فراگیری و تقویت تخصص­ها از طریق عادت دادن افراد با تمرین، تکرار، شناخت و آگاهی گفته می­شود.

ستارگان ترم اول

جلسات آموزش خانواده

ارتباط اولیا و مربیان

توجه به نشاط دانش آموزی

شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
محیط مدرسه
آدرس مدرسه
Shopping Cart